Next Matches
2019-10-18 07:35 Bay of Plenty v Manawatu
2019-10-19 02:05 Tasman v Auckland
2019-10-19 04:35 Hawkes Bay v Otago
2019-10-19 07:05 Wellington v Canterbury
2019-10-19 08:15 England v Australia
2019-10-19 11:15 New Zealand v Ireland
2019-10-20 08:15 Wales v France
2019-10-20 11:15 Japan v South Africa